SUSTENABILITATEA MEDIULUI

SUSTENABILITATEA MEDIULUI
Sustainability Icon

La P&G, sustenabilitatea mediului este integrată în activitățile noastre. Noi facem viața zilnică a oamenilor un pic mai bună. Însă, deși angajamentul nostru față de acest „mai bună” nu s-a schimbat niciodată, standardele din domeniu s-au modificat. Mai mult și mai bine pentru consumatori, însă nu și mai bine pentru planetă, nu mai înseamnă „mai bună”. Asta este și convingerea noastră. Inovațiile nu pot avea o superioritate irezistibilă fără să fie sustenabile. Împreună, ca parteneri, putem crea un viitor mai bun pentru întreaga lume. Până la urmă, este casa noastră. Iar momentul potrivit pentru acțiune este chiar cel de acum.

Ambition 2030 E casa noastră

Programul Ambition 2030 al P&G vine în sprijinul capacității brandurilor de a oferi o superioritate irezistibilă care este și sustenabilă în același timp, îmbunătățind astfel viața acum dar și pentru generațiile viitoare. La bază se află îmbunătățirea vieții oamenilor din operațiunile noastre, lanțul nostru de aprovizionare și comunitățile deservite. Acesta se axează pe forța celor patru piloni fundamentați științific – Climă, Deșeuri, Apă și Natură– unde putem avea un impact major pentru binele planetei și al activităților noastre.

Faceți clic pentru a trece la fiecare secțiune dorită.

OBIECTIVUL PENTRU EMISII NETE EGALE CU ZERO PÂNĂ ÎN 2040
Climă

Climă

OBIECTIVUL PENTRU EMISII NETE EGALE CU ZERO PÂNĂ ÎN 2040

În septembrie 2021, P&G a stabilit un obiectiv: acela de a obține emisii nete de gaze cu efect de seră (GES) egale cu zero în cadrul operațiunilor și lanțului de aprovizionare, de la materiile prime la vânzătorul cu amănuntul. P&G a împărtășit, de asemenea, un Plan de acțiune privind tranziția climatică, care prezintă o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește accelerarea acțiunilor climatice și principalele provocări viitoare. În afara informațiilor detaliate privind obiectivul P&G pentru emisii nete egale cu zero în 2040, Planul de acțiune privind tranziția climatică acoperă întregul ciclu de viață al emisiilor generate de produsele și ambalajele noastre, de-a lungul lanțului de aprovizionare, operațiunilor, utilizării de către consumatori a produselor noastre și până la sfârșitul duratei de viață a produselor.

Pentru a afla mai multe despre progresele pe care le facem în raport cu obiectivele noastre climatice, faceți clic aici.

EMISII NETE EGALE CU ZERO PÂNĂ ÎN 2040PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND TRANZIȚIA CLIMATICĂPROGRESUL ÎN DOMENIUL CLIMATIC
Pictogramă ambalaje
Deșeuri

Deșeuri

Deșeurile din plastic introduse în mediul înconjurător ridică probleme serioase, mai ales dacă ajung în râuri și oceane. Este o provocare globală complexă care necesită o abordare cuprinzătoare și colaborativă în întregul ciclu de viață al plasticului. Abordarea provocării și stimularea unei circularități mai mari a plasticului va impune o colaborare la nivelul mai multor părți interesate, inclusiv din industrie, guverne, societatea civilă și mediul academic. Deși plasticul poate oferi reduceri de volum ale materialelor de ambalare, protecția produsului și emisii scăzute de gaze cu efect de seră generate prin transport, el trebuie utilizat și reutilizat responsabil.

La P&G, depunem eforturi pentru a concepe numai ambalaje reciclabile sau reutilizabile pentru produsele de larg consum până în 2030. Inventăm și dimensionăm noi soluții de reciclare cu materiale alternative și intrăm în parteneriate externe pentru a cataliza infrastructura de management al deșeurilor pentru un acces mai bun la colectare, menținând plasticul în uz și protejând natura de el.

Pentru a afla mai multe despre progresele pe care facem în raport cu obiectivele noastre privind ambalajele, faceți clic aici.

Apă
Apă

Apă

La P&G, dorim să construim un viitor în care apa să fie o resursă protejată și sustenabilă pentru oameni și natură, și pentru generația actuală, și pentru cele viitoare. În iunie 2022, am anunțat o strategie amplă care include refacerea resurselor de apă pentru oameni și natură în zonele cu stres hidric, abordarea provocărilor specifice prin inovații și parteneriate, dar și reducerea consumului de apă din operațiunile noastre pentru a conserva resursele locale. Pentru 2030, ne-am fixat obiective de a reface resursele de apă la un nivel mai mare decât cel consumat1 în unitățile P&G de producție din 18 zone cu stres hidric din lume. În plus, vom reface resursele de apă la un nivel mai mare decât cel consumat2 când se utilizează produse P&G în zonele metropolitane cu stres hidric mare, precum Los Angeles și Ciudad de Mexico. Vom atinge aceste obiective prin parteneriate și proiecte de reabilitare care vor optimiza, administra și proteja resursele de apă.

Pentru a afla mai multe despre progresele pe care le facem în raport cu obiectivele noastre referitoare la resursele de apă, faceți clic aici.

1 Apa care se evaporă în timpul fabricării produselor noastre sau este încorporată în produsul finit fabricat în aceste unități.
2 Apa din scurgeri și evaporări din surse casnice în timpul utilizării produselor noastre.

O PERSPECTIVĂ MAI DETALIATĂ A NOILOR NOASTRE OBIECTIVESTRATEGIE DE REABILITARE A RESURSELOR DE APĂPROGRES ÎN DOMENIUL APEI
Imagine cu pădure
Pictogramă exploatare păduri

Natură

Noi, la P&G, ne-am luat un angajament față de sănătatea de durată a ecosistemelor naturale care sunt esențiale pentru oameni, biodiversitate și activitățile noastre. Eforturile noastre încep prin asigurarea unei aprovizionări responsabile cu bunuri esențiale, precum celuloză, ulei de palmier și ambalaje de hârtie.

Mai mult, nu ne rezumăm doar la lanțul nostru de aprovizionare direct, deoarece protejăm, îmbunătățim și refacem ecosistemele în mai multe locuri, unde contează cel mai mult. Creăm parteneriate și investim în soluții din surse naturale pentru a genera un impact pozitiv pe terenuri de peste 1,5 milioane acri, echilibra emisiile de carbon rămase din operațiile de producție în acest deceniu și permite obținerea de rezultate pozitive pentru oameni și biodiversitate.

Pentru a afla mai multe despre progresele pe care le facem în raport cu obiectivele noastre, faceți clic aici.

Pictogramă casă

Economisirea energiei în propria locuință

Din 2015, brandurile Tide și Ariel de la P&G au ajutat consumatorii să crească utilizarea programelor de spălare a rufelor cu consum energetic scăzut, evitând producerea a aproximativ 15 milioane de tone de dioxid de carbon. Am valorificat inovațiile și am susținut educarea consumatorilor pentru a reduce cea mai mare parte din amprenta noastră de carbon - cea generată de încălzirea apei în timpul utilizării produsului.

Ariel eficient și la 30 de grade

Iar eforturile noastre nu se opresc aici.

Pentru mai multe informații, vizitați portalul ESG Investor, unde puteți afla mai multe despre obiectivele P&G, eforturile și progresele legate de apă, deșeuri, climă, exploatarea pădurilor, egalitate și incluziune și guvernanță, printre altele. Pentru informații specifice despre diferitele noastre programe și activități în ceea ce privește exploatarea pădurilor, ambalajele din plastic, apa și clima, vizitați secțiunea Definirea impactului nostru pe site-ul nostru public.

1880s Bartlett Store

Istoria sustenabilității la P&G.

Pentru a descoperi întreaga noastră activitate privind eforturile în domeniul sustenabilității mediului, consultați cronologia.

AFLAȚI MAI MULTE